Entradas

Mostrando entradas de enero, 2017

Ayudas de promoción de la autonomía personal para personas con diversidad funcional

Publicat a la web de Consellería: Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2017 Objecte del tràmit Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal: a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport. b) Ajuda destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar. c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles. d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana. L'ajuda podrà ser sol·licitades per la pròpia persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, guardador de fet. Anar a la web

Día del yogur

Imagen

Producto del mes Enero

Imagen
Como producto del mes de enero tendremos la Coliflor.