• Ayudas de promoción de la autonomía personal para personas con diversidad funcional

  Publicat a la web de Consellería:

  Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2017  Objecte del tràmit

  Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:
  a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
  b) Ajuda destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar.
  c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
  d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

  Qui pot sol·licitar-ho?
  Interessats/Sol·licitants
  Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

  L'ajuda podrà ser sol·licitades per la pròpia persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, guardador de fet.

 • CEIP Joan Fuster


  Colegio público de escolarización preferente de alumnado con diversidad funcional de carácter motriz.
  Una ventana abierta al mundo.

  • Av Generalitat Valenciana 48 (46940, Manises)
  • +34 962566970
  • joanfuster@joanfuster.net
  • www.joanfuster.net
  Me

  Nos encontramos en: