Ayudas de promoción de la autonomía personal para personas con diversidad funcional

Publicat a la web de Consellería:

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2017Objecte del tràmit

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:
a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajuda destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants
Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

L'ajuda podrà ser sol·licitades per la pròpia persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, guardador de fet.

Entradas populares de este blog

Precios mensuales del comedor Escolar

Admissió 2022-2023