viernes, 29 de enero de 2021

Quedarnos con lo bueno


Para finalizar la Semana de la Paz nuestro alumnado ha cantado la canción "Quedarnos con lo bueno", y como no podemos juntarnos por la pandemia las diferentes aulas la han interpretado jugando o bailando, incluso los "confinados".

Aquí tenemos la letra de la canción:

 Y aquí el vídeo final que hemos realizado:


También se han confeccionado unos murales sobre los juegos pacíficos que hemos puesto en el patio:

Esperamos el próximo curso poder celebrar la fiesta todos juntos.
Leer más...

miércoles, 27 de enero de 2021

Dia de la Pau a l'escola


Aquesta setmana estem celebrant el dia de la Pau a l'escola: Els jocs pacífics. 

Totes les persones, de totes les edats ens agrada jugar, perquè aprenem, ens divertim, ens comuniquem, sentim la col·laboració, el respecte i les ganes de pensar i crear jocs nous. I si és grup, millor ens ho passem. Ens hem compromés a canviar les espentes, insults, malament perdre, les burles i els paranys, ja que tot això no és jugar. 

Volem jugar de manera divertida i amb respecte, on totes i tots puguem compartir jocs, sense discriminació, cadascun al seu ritme. 

Jugar és la millor manera d'aprendre a conviure en Pau, I des de Manises aportem al ODS 16: Creem comunitats socioeducatives pacífiques, inclusives i participatives.

-----

Esta semana estamos celebrando el día de la Paz en la escuela: Los juegos pacíficos. 

Todas las personas, de todas las edades nos gusta jugar, pues aprendemos, nos divertimos, nos comunicamos, sentimos la colaboración, el respeto y las ganas de pensar y crear juegos nuevos. Y si es grupo, mejor nos lo pasamos. Nos hemos comprometido a cambiar los empujones, insultos, mal perder, las burlas y las trampas, ya que todo esto no es jugar. 

 

Queremos jugar de forma divertida y con respeto, donde todas y todos podamos compartir juegos, sin discriminación, cada uno a su ritmo.

 

Jugar es la mejor forma de aprender a convivir en Paz, y desde Manises aportamos al ODS 16: Creamos comunidades socioeducativas pacíficas, inclusivas y participativas.Leer más...

VI Edición de La Vuelta al Cole contra la leucemia infantil


Desde la Fundación Unoentrecienmil nos han enviado esta carta para agradecer nuestra participación en la lucha contra la leucemia infantil:


Queridos amigos,
Os enviamos el diploma de vuestra participación en la VI Edición de La Vuelta al Cole contra la leucemia infantil.

Junto a más de 230 centros educativos y más de 89.000 participantes, nos habéis ayudado a recaudar, hasta el momento, 70.000 € que irán destinados íntegramente a la investigación de la leucemia infantil.

Gracias por el enorme esfuerzo que habéis hecho para celebrar la carrera en este año tan atípico.

Para quienes tenemos la suerte de ser parte de Unoentrecienmil, ha sido emocionante sentir el apoyo y la ilusión de cientos de profesores y alumnos/as; habéis hecho posible que otra edición más celebremos La Vuelta Al Cole, sensibilizando y transmitiendo con el ejemplo la importancia del valor de la solidaridad y el trabajo en equipo.

Aún hay centros que corren más adelante, así que si conocéis algún centro que quiera unirse al mayor movimiento escolar contra la leucemia infantil sería increíble animarles... ¡Juntos somos más fuertes!

Cien mil gracias de corazón por vuestra implicación, ojalá el año que viene os podamos tener de nuevo a nuestro lado.

Un abrazo enorme,

Equipo Unoentrecienmil
Leer más...

jueves, 31 de diciembre de 2020

Fin de año

Acabando este año tan diferente compartimos con toda la comunidad educativa los trabajos que hemos hecho para celebrar las fiestas de una manera especial.

-----

Acabant aquest any tan diferent compartim amb tota la comunitat educativa els treballs que hem fet per a celebrar les festes d'una manera especial.Leer más...

jueves, 17 de diciembre de 2020

Campaña SolidariaEstimadas familias. 

Ayer se hizo entrega de la comida recogida entre todos en la campaña solidaria de estos últimos días, más de 300 kg de solidaridad conseguidos todos juntos.

Desde Cáritas os trasladamos las gracias por el gran espíritu de solidaridad y empatía en estos tiempos tan difíciles. Carmen se ha alegrado muchísimo por la gran cantidad de alimentos recogidos y nos ha dado la enhorabuena por el gran corazón de las familias del Joan Fuster. 


-----

Estimades famílies. 

Ahir es va fer lliurament del menjar recollit entre tots en la campanya solidària d'aquests últims dies, més de 300 kg de solidaritat aconseguits tots junts.

Des de Càritas us traslladem les gràcies pel gran esperit de solidaritat i empatia en aquests temps tan difícils. Carmen s'ha alegrat moltíssim per la gran quantitat d'aliments recollits i ens ha donat l'enhorabona pel gran cor de les famílies del Joan Fuster. 
Leer más...

Juego y juguete pacífico

Ayer la AFA organizó un taller didáctico sobre el juego no bélico, contestando a preguntas como: 
 • ¿Qué es jugar? 
 • ¿Qué nos aporta a las personas? 
 • ¿Qué desarrollamos jugando? 
 • ¿Qué es un juguete bélico? 
 • ¿Qué es un juguete sexista?

Respetando todas las medidas de seguridad y protocolos COVID-19, la AFA y el colegio juntos trabajan acercándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la La Asamblea General de la ONU.

Dejamos también un enlace a los recursos ofrecidos por la ONG Movimiento por la Paz:


-----


 Ahir la AFA va organitzar un taller didàctic sobre el joc no bèl·lic, contestant a preguntes com: 
 • Què és jugar? 
 • Què ens aporta a les persones? 
 • Què desenvolupem jugant? 
 • Què és un joguet bèl·lic? 
 • Què és un joguet sexista?

Respectant totes les mesures de seguretat i protocols COVID-19, la AFA i el col·legi junts treballen acostant-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per la La Assemblea General de l'ONU.

Deixem també un enllaç als recursos oferits per l'ONG Moviment per la Pau:

Leer más...

lunes, 30 de noviembre de 2020

Menú per emportar

Estimadas famílias, 


Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la posada en marxa del servei de “menú per emportar” que, per motius de la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, es vol prestar des  el centre.

Tot l'alumnat usuari del servei de menjador, tant si és beneficiari de beca com si no ho és, l'aula del qual estiga confinada a conseqüència de les mesures sanitàries arbitrades per la COVID-19, tindrà a la seua disposició, durant els dies lectius que dure aquest confinament, un “menú per emportar” que haurà de recollir en el mateix centre la família o la persona autoritzada per aquesta.

El menú per emportar constarà de primer plat, segon plat i postre, amb les mateixes característiques establides en els contractes vigents i se servirà en envasos d'un sol ús.

En el cas que la família no puga desplaçar-se a recollir aquests menús, podrà autoritzar altres persones per a fer-ho en el seu nom, mitjançant el document que s'adjunta com a annex, degudament signat.

La família, o persona a qui autoritze, haurà de recollir en el centre el menú per emportar, tenint sempre en compte les següents prevencions:

• S'haurà de mantindre la distància de seguretat i les mesures de protecció indicades pel centre i adequades, en el moment del lliurament del menú.

• El consum de qualsevol aliment que haja perdut la seua temperatura òptima de conservació, suposa un risc per a la salut, per la qual cosa, des del moment que el centre educatiu posa a la disposició de la família el menjar sol·licitat en aquest servei, és responsabilitat de la pròpia persona usuària recollir-la i consumir-la al més prompte possible, per a seguir amb el protocol sanitari establit.

• No s'han de conservar aquests menjars per a consum en dies posteriors, de la mateixa manera que no han de congelar-se.

• Es recomana la rentada de mans abans de procedir a l'obertura de l'envàs alimentari.

• Una vegada consumits els plats, els sobrants que no es consumisquen han de rebutjar-se.

• Han de rebutjar-se els envasos alimentaris en el contenidor de reciclatge adequat.

En el cas que l'alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el corresponent menú degudament identificat.

El preu d'aquest menú és el mateix que abona com a usuari habitual del menjador del centre.

El primer dia de confinament de l'alumnat, la família haurà d'avisar al centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per emportar. Si renúncia a aquest menú, òbviament no podrà disposar, si és el cas, de la beca parcial o total de menjador durant els dies de confinament.

En cas de voler que el centre li facilite aquest menú, la família haurà d’emplenar aquest document, degudament signat i, bé la persona interessada o bé la persona autoritzada, haurà de lliurar-lo al centre, la primera vegada que vaja a arreplegar el menú per emportar.

El servei de “menú per emportar” començarà el pròxim dia 1 de desembre de 2020.

Rebeu salutacions cordials,

La direcció del centre.

-----

Estimadas familias,

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la puesta en marcha del servicio de “menú para llevar” que, por motivos de la situación de pandemia provocada por la COVID-19, se quiere prestar desde el centro.

Todo el alumnado usuario del servicio de comedor, tanto si es beneficiario de beca como si no lo es, cuya aula esté confinada a consecuencia de las medidas sanitarias arbitradas por la COVID-19, tendrá a su disposición, durante los días lectivos que dure este confinamiento, un “menú para llevar” que tendrá que recoger en el mismo centro la familia o la persona autorizada por esta.

El menú para llevar constará de primer plato, segundo plato y postre, con las mismas características establecidas en los contratos vigentes y se servirá en envases de un solo uso.

En el supuesto de que la familia no pueda desplazarse a recoger estos menús, podrá autorizar a otras personas para hacerlo en su nombre, mediante el documento que se adjunta como anexo, debidamente firmado.

La familia, o persona a quien autorice, tendrá que recoger en el centro el menú para llevar, teniendo siempre en cuenta las siguientes prevenciones:

• Se tendrá que mantener la distancia de seguridad y las medidas de protección indicadas por el centro y
adecuadas, en el momento de la entrega del menú.

• El consumo de cualquier alimento que haya perdido su temperatura óptima de conservación, supone un riesgo para la salud, por lo cual, desde el momento que el centro educativo pose a disposición de la familia la comida solicitada en este servicio, es responsabilidad de la propia persona usuaria recogerla y
consumirla lo antes posible, para seguir con el protocolo sanitario establecido.

• No se deben conservar estas comidas para consumo en días posteriores, del mismo modo que no deben congelarse.

• Se recomienda el lavado de manos antes de proceder a la apertura del envase alimentario.

• Una vez consumidos los platos, los sobrantes que no se consuman tienen que desecharse.

• Deben desecharse los envases alimentarios en el contenedor de reciclaje adecuado.

En el caso de que el alumnado presente alguna alergia o intolerancia alimentaria, recibirá el correspondiente menú debidamente identificado.

El precio de este menú es el mismo que abona como usuario habitual del comedor del centro.

El primer día de confinamiento del alumnado, la familia deberá avisar al centro educativo si desea o no que se le facilite el menú para llevar. Si renuncia a este menú, obviamente no podrá disponer, si es el caso, de la beca parcial o total de comedor durante los días de confinamiento.

En caso de querer que el centro le facilite este menú, la familia deberá rellenar este documento, debidamente firmado y, bien la persona interesada o bien la persona autorizada, tendrá que entregarlo en el centro, la primera vez que vaya a recoger el menú para llevar.

El servicio de “menú para llevar” empezará el próximo día 1 de diciembre de 2020.

Reciba saludos cordiales,

La dirección del centro.

Leer más...

jueves, 12 de noviembre de 2020

OBJECTES PERDUTS

 Estimades famílies ja que a causa del Pla de Contingència no podeu entrar al col·legi sense cita prèvia, hem creat aquest espai per als objectes perduts. En la imatge podeu trobar la relació d'objectes que des del curs passat  tenim en el bagul. Si reconeixeu algun article, l'alumnat pot demanar-lo al tutor/a o enviar un correu al tutor/a amb la descripció del mateix o còpia de la foto. Els objectes romandran al centre fins a desembre, després d'aquesta data es donaran.

Estimadas familias ya que por el Plan de Contingencia no podéis entrar en el colegio sin cita previa, hemos creado este espacio para los objetos perdidos. En la imagen podéis encontrar la relación de objetos que desde el curso pasado tenemos en el baúl . Si reconocéis algún artículo, el alumnado puede pedírselo al tutor/a o enviar n correo al tutor/a con la descripción del mismo o una copia de la imagen. Los objetos permaneceran en el centro hasta diciembre, después de esta fecha se donarán.Leer más...

miércoles, 7 de octubre de 2020

Un clic para el cole (iniciativa Amazon)

Con Amazon ayudas al cole

Participa en Un clic para el cole y Amazon donará el 2,5% de tus compras al centro educativo que tú elijas

A partir del 21 de septiembre hasta el 21 de marzo de 2021, Amazon donará a los centros educativos un porcentaje de todas las compras realizadas por aquellos clientes que se hayan unido a la iniciativa.

El centro educativo podrá usar el crédito virtual acumulado para seleccionar y recibir gratis equipos informáticos, material educativo y todos aquellos productos que necesite eligiendo entre más de 1.000 productos.


El código del CEIP Joan Fuster es: 46014200
 

Leer más...

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Protocol COVID 2020-2021

Protocol Covid-19


¿A qué hora entro al cole durante los meses de octubre a mayo?

3 años y 4 años a las 9:10h
5 años a las 9:15h
1º a las 9:15h
2º a las 9:00h
3º a las 9:05h
4º a las 9:00h
5º a las 9:00h
6º a las 9:05h

¿Por qué puerta entro al cole durante los meses de octubre a mayo?
¿A qué hora salgo del cole a medio día los meses de octubre a mayo?

3 años, 4 años y 5 años a las 12:40h
1º a las 12:45h
2º a las 12:50h
3º a las 12:45h
4º a las 12:45h
5º a las 12:55h
6º a las 12:55h

¿Por qué puerta salgo del cole a medio día los meses de octubre a mayo?
¿Y a qué hora vuelvo al cole por la tarde los meses de octubre a mayo?

Todos los que se han ido a casa entran a las 15:00 por la puerta principal recordando la necesidad de respetar la distancia interpersonal.

¿A qué hora salgo del cole por la tarde los meses de octubre a mayo?

3 años, 4 años y 5 años a las 16:20h
1º a las 16:30h
2º a las 16:40h
3º a las 16:35h
4º a las 16:35h
5º a las 16:40h
6º a las 16:40h

¿Por qué puerta salgo del cole por la tarde  los meses de octubre a mayo?


¿Y si me quedo al comedor a qué hora y por donde salgo los viernes?

3 años, 4 años a las 14:55 en la puerta de su aula
5 años a las 14:55 en el porche 
1º a las 15:00h en la puerta secundaria
2º a las 15:00h en la puerta principal
3º a las 15:00h en la puerta principal
4º a las 15:05h en la puerta principal
5º a las 15:05h en la puerta principal
6º a las 15:05h en la puerta secundaria

¿Qué tengo que llevar al cole?

El alumnado de primaria obligatoriamente debe llevar mascarilla identificada.
Una mochila pequeña con:
 • Mascarilla de recambio (alumnado a partir de 1º)
 • Almuerzo (preferiblemente en recipiente reciclable)
 • Botella de agua (preferiblemente reciclable)
Cada tutoría indicará si debes llevar algo más de forma específica para tu clase (agenda, toallitas, etc)

¿Me pueden acompañar adultos al cole?

Alumnado de 3 años, 4 años, 5 años podrá acompañarte 1 adulto hasta encontrarte con tu profesora en los lugares indicados

El alumnado de primaria no puede ser acompañado dentro del cole por ningún adulto. Los de primero serán recogidos en la puerta por sus profesoras y el resto entrará en el colegio por los caminos indicados.


Leer más...