lunes, 27 de enero de 2020

Bricoescola 2020
La comunitat educativa del CEIP Joan Fuster de Manises es reuneix per a celebrar una jornada de BRICOESCOLA.

Al voltant de 150 persones participen en els tallers i activitats per a embellir i millorar els espais i mobiliari del centre educatiu.

Moltes gràcies a tots.
Leer más...

miércoles, 25 de diciembre de 2019

martes, 17 de diciembre de 2019

Vista Hogar del jubilado


Esta mañana nuestros alumnos han visitado el Hogar del Jubilado, donde han podido disfrutar del Belén allí montado y gozar de una sorpresa de los Reyes Magos de Oriente.

-----

Aquest matí els nostres alumnes han visitat la Llar del Jubilat, on han pogut gaudir del Betlem allí muntat i d'una sorpresa dels Reis Mags d'Orient.
Leer más...

jueves, 24 de octubre de 2019

Erasmus+: GreciaNuestros profes reciben el certificado de participación en el proyecto Erasmus+ "Magical Maths".
Esperamos con ganas su regreso para que pongan en común todo lo aprendido.

-----

Els nostres profes reben el certificat de participació en el projecte Erasmus+ "Magical Maths".
Esperem amb ganes el seu retorn perquè posen en comú tot l'aprés.

-----

Our teachers receive the certificate of participation in the Erasmus + project "Magical Maths".
We  are looking forward to their return to share everything that they have learned.


Leer más...

lunes, 21 de octubre de 2019

4º encuentro Erasmus: Grecia

#MiErasmusPlus#ErasmusPlusES#CEIPJoanFuster


Esta semana tenemos una representación del colegio en Grecia. Dentro de nuestro programa Erasmus+ trabajamos las matemáticas a través del juego. Nuestros profes han mostrado en Grecia materiales y propuestas para aprender matemáticas de forma lúdica y allí recogerán otras ideas para aplicar en el cole.

--------------------------------

Esta setmana tenim una representació del col·legi a Grècia. Dins del nostre programa Erasmus+ treballem les matemàtiques a través del joc. Els nostres profes han mostrat a Grècia materials i propostes per a aprendre matemàtiques de forma lúdica i allí arreplegaran altres idees per a aplicar en el col·le.

--------------------------------


This week we have a representation of the school in Greece. In our Erasmus + program we work maths through games. Our teachers have showed in Greece materials and proposals to learn mathematics in a fun way and there they will collect other ideas to apply in school.Leer más...

viernes, 18 de octubre de 2019

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS
Què és el Consell Escolar?
El Consell Escolar és l’òrgan col.legiat més important del centre. En ell es prenen les decisions que regeixen el seu funcionament: aprova, supervisa i valora tots els projectes i actuacions que es desenvolupen  al centre.

Qui el forma?:
 • Al nostre Col.legi està format per:
 • Pares/mares: 8 d’ Infantil i Primària
 • Professorat: 7 més Directora, Secretària i Cap d’Estudis.
 • Alumnat: 0 de Primària 3r. Cicle
 • Representant de l’Ajuntament: 1
 • Representant d’administració i serveis: 1
 • Representant de l’AFA: 1


Com es renova?
La renovació es realitza cada dos anys i a parts iguals de cadascú dels sectors que estan representats.
            El Consell Escolar té la mateixa validesa tant si estan complets els sectors com si hi ha  sectors que no tenen representants.

Com pots participar?
            De dues formes:
 • Presentant-te com a candidat/a.
 • Participant a les votacions. Té vot el pare i la mare.

Per a poder participar és necessari que esteu censats, per aquest motiu al tauler d’anuncis del centre està exposat el cens. Us pregue que passeu a veure-lo i comprovar que les dades siguen correctes; en el cas de no ser així passeu per secretaria per modificar-les.

Quan?
* Presentació de candidatures:  Del 22  d’octubre fins al 4 de novembre
* Llistes provisionals de candidats: 5 de novembre
* Reclamacions:  Fins al 7 de novembre
* Resolució de reclamacions: 12 de novembre
* ELECCIONS:    21 DE NOVEMBRENota: es pot usar el vot per correu o delegat, per a més informació adreceu - vos a la junta.

La Junta Electoral ha confeccionat un model de presentació de candidatures el qua està a la vostra disposició si voleu.

LA TEUA PARTICIPACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT.PRESENTA’T.


----------
¿Qué es el Consejo Escolar?
El Consejo Escolar es el órgano colegiado más importante del centro. En él se toman las decisiones que rigen su funcionamiento; aprueba, supervisa y valora todos los proyectos y actuaciones que se desarrollan en el centro.

¿Quién lo forma?
 • En nuestro colegio está formado por:
 • Padres/madres: 8  de Infantil y Primaria
 • Profesores: 7 , más Directora, Secretaría y Jefe de Estudios.
 • Alumnado: 0 del 3er Ciclo de Primaria.
 • Representante del Ayuntamiento: 1.
 • Representante de administración y servicios: 1
 • Representante de la AFA: 1


¿Cómo se renueva?
La renovación se realiza cada dos años y por mitades de cada uno de los sectores que están representados.
El Consejo Escolar tiene la misma validez tanto si están completos los sectores como si hay sectores que no tienen representantes.

¿Cómo se puede participar?
De dos maneras:
 • Presentándote como candidato.
 • Participando en las votaciones. Tiene voto el padre y la madre.

Para poder participar es necesario que estéis censados, por este motivo en el tablón de anuncios del centro está expuesto el censo. Os ruego que paséis a verlo y comprobéis que los datos son correctos; en caso de no ser así pasar por secretaría para modificarlos.

¿Cuándo?
            * Presentación de candidaturas: Del 22 de octubre al 4 de Noviembre
            * Publicación de la lista provisional de candidatos: 5 de Noviembre
            * Reclamaciones: Hasta el 7 de Noviembre
            * Lista definitiva: 12 de noviembre
            * ELECCIONES: 21 DE NOVIEMBRE


Nota: se puede usar el voto por correo o delegado, para más información diríjase a la junta

La Junta Electoral ha confeccionado un modelo de presentación de candidaturas que está a vuestra disposición si lo deseáis


TU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE. PRESÉNTATE

Leer más...

viernes, 4 de octubre de 2019

Llistats definitius de les Beques de Menjador


Publicamos tanto en la web, como en el tablón de anuncios del colegio, los listados definitivos de las Becas de Comedor.Publiquem tant en la web, com en el tauler d'anuncis del col·legi, els llistats definitiu de les Beques de Menjador. 


Leer más...

miércoles, 25 de septiembre de 2019

Al col·le de verdSeguint la iniciativa mundial de mobilització pel clima des del col·le us convidem a vindre el divendres vestits amb samarreta verda.
Qualsevol gest és bo per a conscienciar-nos de la necessitat de cuidar el nostre planeta.

Ja sabeu, el divendres 27 de setembre al col·le de verd!

-----

Siguiendo la iniciativa mundial de movilización por el clima desde el cole os invitamos a venir el viernes vestidos con camiseta verde.
Cualquier gesto es bueno para concienciarnos de la necesidad de cuidar nuestro planeta.


¡Ya sabéis, el viernes 27 de septiembre al cole de verde!
Leer más...

miércoles, 18 de septiembre de 2019

Assemblea General AFA

Ja tenim data!!!

Assemblea general de la AFA l'1 d'octubre a les 9.15 i repetirem a les 15.15 (perquè pugueu participar el màxim nombre possible de famílies sòcies).
Som transparents. Rendiré us comptes amb vosaltres, us entregarem ingressos i despeses del curs passat, us comptarem tot el que hem fet i tot el que pretenem fer aquest curs. I us explicarem el funcionament de la Junta Directiva i les comissions per a totes les persones que desitgen participar més activament en el AFA.

Esperem que pugueu acudir el major nombre possible de famílies per la transcendència de l'assemblea. A més ens tindreu a totes (presidència, secretària i tresoreria) per a preguntar-nos el que desitgeu.
Us esperem!

Una abraçada 😚
---------------------------------------------------------------------------------------
Ya tenemos fecha!!!

Asamblea general de la AFA el 1 de octubre a las 9:15 y repetiremos a las 15:15 (para que podáis participar el máximo número posible de familias socias).
Somos trasparentes. Rendiré os cuentas con vosotras, os entregaremos ingresos y gastos del curso pasado, os contaremos todo lo que hemos hecho y todo lo que pretendemos hacer este curso. Y os explicaremos el funcionamiento de la Junta Directiva y las comisiones para todas las personas que deseen participar más activamente en el AFA.

Esperamos que podáis acudir el mayor número posible de familias por la transcendencia de la asamblea. Además nos tendréis a todas (presidencia, secretaria y tesorería) para preguntarnos lo que deseéis.
Os esperamos!

Un abrazo 😚
Leer más...

martes, 10 de septiembre de 2019

Puntuació mínima per a la concessió d'ajudes de menjador

RESOLUCIÓ de la direcció general de Centres Docents per la qual s'establix la puntuació mínima per a la concessió d'ajudes de menjador en el curs 2019/2020.


Ya ha salido la resolución que establece la puntuación mínima para ser beneficiario de las becas de comedor y del importe correspondiente a cada puntuación.
Adjuntamos directamente la carta de Consellería y una relación del precio final por mes.

Ja ha eixit la resolució que establix la puntuació mínima per a ser beneficiari de les beques de menjador i de l'import corresponent a cada puntuació. 
Adjuntem directament la carta de Conselleria i una relació del preu final per mes.Precio resultante por mes según beca concedida:

Leer más...