• Informació Jornada Contínua

   


  QUIN ÉS L'HORARI DE JORNADA CONTÍNUA?

  HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES

  • Horari lectiu de l'alumnat: De 9:00 a 14:00h
  • Horari de menjador: de 14:00h a 15:30h
  • Horari d'extraescolars voluntàries gratuïtes: de 15:30h a 17:00h

  QUAN PUC RECOLLIR ALS MEUS FILLS/ES?

  ELEGIR ELEGIR ENTRE LES SEGÜENTS OPCIONS
  • A les 14:00 h quan acaba la jornada lectiva
  • A 15:30 quan acabe el menjador escolar Quan acaben les activitats extraescolars

  L'ALUMNAT PERD HORES DE CLASSE AMB EL CANVI D'HORARI?

  EL CANVI D'HORARI NO AFECTA A LES HORES SETMANALS
  • L'horari lectiu continua sent de 25 HORES SETMANALS

  QUIN TEMPS DE DESCANS TE L'ALUMNAT?
  • EDUCACIÓ INFANTIL Tindrà dos franges de pati
  • EDUCACIÓ PRIMÀRIA Tindrà 1 pati de 30 min

  CÓM INFLUEIX EL CANVI D'HORARI EN LA CONCILIACIÓ FAMILIAR?

  Aquest canvi ofereix que les famílies puguen recollir als seus fills/es de DILLUNS A DIVENDRES en 3 franges horaries diferents, possibilitant l'adaptació a la conciliació de cada família.


  QUÈ PASSA EN ACABAR L'HORARI LECTIU?

  Després de dinar hi haurà activitats extraescolars VOLUNTÀRIES I GRATUÏTES. Començaran a les 15:30 i acabaran a les 17:00 i seran de DILLUNS A DIVENDRES.

  QUÍ ESTARÀ A CÀRREC DE L'ALUMNAT DURANT LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?

  Monitors qualificats i docents de guàrdia supervisant.

  QUÈ OCORRE AMB LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GESTIONADES PER L'AMPA?

  Es realitzaran a partir de les 17:00 hores.
  La matinera també continuarà en funcionament a partir de 7:30 als centres que ja tenien aquest servei.
 • CEIP Joan Fuster


  Colegio público de escolarización preferente de alumnado con diversidad funcional de carácter motriz.
  Una ventana abierta al mundo.

  • Av Generalitat Valenciana 48 (46940, Manises)
  • +34 962566970
  • joanfuster@joanfuster.net
  • www.joanfuster.net
  Me

  Nos encontramos en: