• Consells Escolars  ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS

  Què és el Consell Escolar?
  El Consell Escolar és l’òrgan que aprova, supervisa i valora tots els projectes i actuacions que es desenvolupen  al centre.

  Qui el forma:
  En el nostre Col.legi està format per: Pares/mares, Professorat, Alumnat, Representant de l’Ajuntament, Representant d’administració i serveis, i Representant de l’AMPA

  Com es renova?
  La renovació es realitza cada dos anys mediant el vot.

  Com pots participar?
  · Presentant-te com a candidat/a.
  · Participant en les votacions.

  Quan? Calendari
  * Presentació de candidatures:             del 30 d’ octubre  fins al 6 de novembre
  * Llistes provisionals de candidats       7 de novembre
  * Reclamacions:                                   Fins al 9 de novembre
  * Llistes definitives:                              13 de novembre
  * ELECCIONS:                                   EL 23 DE  NOVEMBRE

  La Junta Electoral ha confeccionat un model de presentació de candidatures el qual està a la vostra disposició si voleu.


  Descarrega tota l'informació en PDF

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES

  ¿ Qué es el Consejo Escolar ?
  En el Consejo Escolar es el órgano que aprueba, supervisa y  valora todos los proyectos y actuaciones que se desarrollan en el centro.

  ¿ Quién lo forma ?
  En nuestro colegio está formado por: Padres/madres, Profesores, AlumnadoRepresentante del Ayuntamiento, Representante de administración y servicios, Representante de la AMPA.

  ¿ Cómo se renueva ?
  La renovación se realiza cada dos años mediante el voto.

  ¿ Cómo se puede participar ?
  · Presentándote  como candidato.
  · Participando en las votaciones. 

  ¿ Cuándo ?  Calendario
  * Presentación de candidaturas:          Del 30 de octubre al 6 de Noviembre
  * Lista provisional de candidatos       7 de Noviembre
  * Reclamaciones:                                Hasta el 9 de Noviembre
  * Lista definitiva:                                13 de noviembre
          * ELECCIONES:                              EL 23 DE NOVIEMBRE

  La Junta Electoral ha confeccionado un modelo de presentación de candidaturas que está a vuestra disposición si lo deseáis


  TU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE.   PRESÉNTATE

 • CEIP Joan Fuster


  Colegio público de escolarización preferente de alumnado con diversidad funcional de carácter motriz.
  Una ventana abierta al mundo.

  • Av Generalitat Valenciana 48 (46940, Manises)
  • +34 962566970
  • joanfuster@joanfuster.net
  • www.joanfuster.net
  Me

  Nos encontramos en: