Consells EscolarsELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS

Què és el Consell Escolar?
El Consell Escolar és l’òrgan que aprova, supervisa i valora tots els projectes i actuacions que es desenvolupen  al centre.

Qui el forma:
En el nostre Col.legi està format per: Pares/mares, Professorat, Alumnat, Representant de l’Ajuntament, Representant d’administració i serveis, i Representant de l’AMPA

Com es renova?
La renovació es realitza cada dos anys mediant el vot.

Com pots participar?
· Presentant-te com a candidat/a.
· Participant en les votacions.

Quan? Calendari
* Presentació de candidatures:             del 30 d’ octubre  fins al 6 de novembre
* Llistes provisionals de candidats       7 de novembre
* Reclamacions:                                   Fins al 9 de novembre
* Llistes definitives:                              13 de novembre
* ELECCIONS:                                   EL 23 DE  NOVEMBRE

La Junta Electoral ha confeccionat un model de presentació de candidatures el qual està a la vostra disposició si voleu.


Descarrega tota l'informació en PDF

------------------------------------------------------------------------------------------

ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES

¿ Qué es el Consejo Escolar ?
En el Consejo Escolar es el órgano que aprueba, supervisa y  valora todos los proyectos y actuaciones que se desarrollan en el centro.

¿ Quién lo forma ?
En nuestro colegio está formado por: Padres/madres, Profesores, AlumnadoRepresentante del Ayuntamiento, Representante de administración y servicios, Representante de la AMPA.

¿ Cómo se renueva ?
La renovación se realiza cada dos años mediante el voto.

¿ Cómo se puede participar ?
· Presentándote  como candidato.
· Participando en las votaciones. 

¿ Cuándo ?  Calendario
* Presentación de candidaturas:          Del 30 de octubre al 6 de Noviembre
* Lista provisional de candidatos       7 de Noviembre
* Reclamaciones:                                Hasta el 9 de Noviembre
* Lista definitiva:                                13 de noviembre
        * ELECCIONES:                              EL 23 DE NOVIEMBRE

La Junta Electoral ha confeccionado un modelo de presentación de candidaturas que está a vuestra disposición si lo deseáis


TU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE.   PRESÉNTATE

Entradas populares de este blog

Precios mensuales del comedor Escolar

Admissió 2022-2023