Puntuación mínima Becas ComedorPuntuació mínima per ser beneficiari de les ajudes per al menjador escolar. 

 Punts: 20   Import de l'ajuda: 4,25€
 Punts: 19   Import de l'ajuda: 4€
 Punts: 18   Import de l'ajuda: 3€
 Punts: 17   Import de l'ajuda: 3€
 Punts: 16   Import de l'ajuda: 2,8€
 Punts: 15   Import de l'ajuda: 2,8€
 Punts: 14   Import de l'ajuda: 2,8€
 Punts: 13   Import de l'ajuda: 2€
 Punts: 12   Import de l'ajuda: 2€
 Punts: 11   Import de l'ajuda: 2€
 Punts: 10   Import de l'ajuda: 2€Taula de preus mensual:


NORMES GENERALS:

- El “Menjador Escolar” és un servei educatiu i complementari.
- El menjador funcionarà ordinariàment de Setembre fins a Juny.
- El preu diari del menú, segons normativa de Consellería d’Educació és de 4’25 € per a l’alumnat que no té beca, per a l’alumnat becat tenim la taula a continuació. El Bo de 4 dies per a l’alumnat eventual costa 17 € i es podrà usar al llarg del curs (caduca el 22 de Juny de 2018).
- El pagament dels rebuts estarà domiciliat pel banc i es cobrarà el dia 10 de cada mes per adelantat.
- Els rebuts tornats pel banc s’abonaran en efectiu al Centre al final d’eixe mateix mes.
- L’incompliment en el pagament d’un rebut serà motiu de baixa al mes següent.
- L’alumnat que tinga deutes pendents de cursos anteriors no podrà fer ús del servei de Menjador Escolar fins que no estiga al corrent dels pagaments.
- Als comensals que per malaltia, amb justificant del metge, no utilitzen el servei de menjador durant tres dies consecutius, se’ls tornarà la part corresponent al preu dels aliments en el rebut següent.
- El recompte dels comensals es farà a primera hora del mati, per la qual cosa qualsevol retard haurà de ser comunicat al Centre el dia d’abans o a primer hora, en cas contrari no se’ls demanarà dinar.
- Les baixes i les altes s´han de comunicar, al meyns, amb 10 dies d’antelació.
- Es prega comunicar al Centre si algun comensal fixe no es va a quedar de forma fixa algun dia de la setmana, la qual cosa no variarà el preu mensual.
- Els alumnes becats amb 19 punts tenen l’opció de pagar en una o dues mensualitats (octubre i novembre) l’import total de menjador.


Entradas populares de este blog

Precios mensuales del comedor Escolar

Admissió 2022-2023