OBJECTES PERDUTS
 Estimades famílies ja que a causa del Pla de Contingència no podeu entrar al col·legi sense cita prèvia, hem creat aquest espai per als objectes perduts. En la imatge podeu trobar la relació d'objectes que des del curs passat  tenim en el bagul. Si reconeixeu algun article, l'alumnat pot demanar-lo al tutor/a o enviar un correu al tutor/a amb la descripció del mateix o còpia de la foto. Els objectes romandran al centre fins a desembre, després d'aquesta data es donaran.

Estimadas familias ya que por el Plan de Contingencia no podéis entrar en el colegio sin cita previa, hemos creado este espacio para los objetos perdidos. En la imagen podéis encontrar la relación de objetos que desde el curso pasado tenemos en el baúl . Si reconocéis algún artículo, el alumnado puede pedírselo al tutor/a o enviar n correo al tutor/a con la descripción del mismo o una copia de la imagen. Los objetos permaneceran en el centro hasta diciembre, después de esta fecha se donarán.Entradas populares de este blog

Admissió 2022-2023